Velkommen til beboerforeningen Dambakken's hjemmeside

Vi er beboerforeningen for lejerne på Dambakken 7-63 i Birkerød. Bebyggelsen ejes af COBO VIII Kommanditselskab. Vi varetager lejernes interesser overfor udlejer. Dette sker ved at bestyrelsen afholder faste møder med udlejers administrator og driftsfolk. På møderne gennemgås ejendommens tilstand og udlejer og beboerforeningen fremlægger planer og ønsker for bebyggelsen og prioritering aftales.

Beboerforeningen afholder årligt generalforsamling i januar måned med valg til bestyrelsen. Derudover arrangeres der to faste arrangementer, juletræstændingsfesten og fastelavnsfesten.

  

Kort nyt

Ny ejer og administrator 02/09/2017 Alle lejere bør nu have modtaget brev vedrørende salget af ejendommen og hvorledes man skal betale sin husleje fremadrettet. Hjemmesiden er desuden blevet opdateret med den kontakt information til...
Dambakken er blevet solgt 28/08/2017 Lejelejlighederne på Dambakken er blevet solgt per 1. august. Den nye ejer er Core Property Management. Det er ikke mere DEAS som står for administration af ejendommen, husleje skal derfor ikke...