Velkommen til beboerforeningen Dambakken's hjemmeside

Vi er beboerforeningen for lejerne på Dambakken 7-63 i Birkerød. Bebyggelsen ejes af den udenlandske fond Coller Capital. Vi varetager lejernes interesser overfor udlejer. Dette sker ved at bestyrelsen afholder faste møder med udlejers administrator samt driftsfolk. På møderne gennemgås ejendommens tilstand og udlejer og beboerforeningen fremlægger planer og ønsker for bebyggelsen og prioritering aftales.

Beboerforeningen afholder årligt generalforsamling i januar måned med valg til bestyrelsen. Derudover arrangeres der to faste arrangementer, juletræstændingsfesten og fastelavnsfesten.

  

Kort nyt

Indbrud i lejlighed 28/11/2016 Efter en lang periode uden indbrud har vi desværre haft et indbrud i bebyggelsen igen. Nogen har brudt en terassedør op i et af punkthusene. Vær derfor opmærksom, hvis i ser noget mistænkeligt på...
Vandet lukkes på vaskepladsen 01/11/2016 Da der snart er udsigt til nattefrost bliver der lukket for vandet i skurene og på vaskepladsen. Det åbnes igen til foråret.