Velkommen til beboerforeningen Dambakken's hjemmeside

Vi er beboerforeningen for lejerne på Dambakken 7-63 i Birkerød. Bebyggelsen ejes af den udenlandske fond Coller Capital. Vi varetager lejernes interesser overfor udlejer. Dette sker ved at bestyrelsen afholder faste møder med udlejers administrator samt driftsfolk. På møderne gennemgås ejendommens tilstand og udlejer og beboerforeningen fremlægger planer og ønsker for bebyggelsen og prioritering aftales.

Beboerforeningen afholder årligt generalforsamling i januar måned med valg til bestyrelsen. Derudover arrangeres der to faste arrangementer, juletræstændingsfesten og fastelavnsfesten.