Velkommen til beboerforeningen Dambakken's hjemmeside

Vi er beboerforeningen for lejerne på Dambakken 7-63 i Birkerød. Bebyggelsen ejes af den udenlandske fond Coller Capital. Vi varetager lejernes interesser overfor udlejer. Dette sker ved at bestyrelsen afholder faste møder med udlejers administrator samt driftsfolk. På møderne gennemgås ejendommens tilstand og udlejer og beboerforeningen fremlægger planer og ønsker for bebyggelsen og prioritering aftales.

Beboerforeningen afholder årligt generalforsamling i januar måned med valg til bestyrelsen. Derudover arrangeres der to faste arrangementer, juletræstændingsfesten og fastelavnsfesten.

  

Kort nyt

Det varme vand er reetableret på Dambakken 02/03/2017
Lukket for vandet d. 24. februar 23/02/2017 Information fra DEAS / VVS
Da der stadig er problemer med det varme vand er det nødvendigt at lukke for vandet fredag d. 24. februar fra 9.00 til 12.00